Wat is explosiebescherming?

Explosiebeveiliging is het essentiële en cruciaal conceptgebied van veiligheidstechniek. De primaire functie is het voorkomen van explosies en het beperken van de gevaarlijke effecten indien deze zich voordoen. Het doel is de effectieve bescherming van mensen, eigendommen en het milieu.

Bij het omgaan met brandbare stoffen in combinatie met zuurstof uit de lucht kan in verschillende industrieën een explosieve atmosfeer ontstaan. Daarom moeten bedrijven een risicobeoordeling uitvoeren en passende maatregelen nemen om mens en milieu te beschermen tegen gas- en stofexplosies, in overeenstemming met de wetgeving inzake industriële veiligheid en gezondheid.

Om een ​​hoog veiligheidsniveau te garanderen, bestaan ​​er wereldwijd wettelijke richtlijnen en uitgebreide normen voor explosiebeveiliging. Het is uitermate belangrijk dat internationale fabrikanten en installateurs op de hoogte zijn van de relevante toepasselijke specificaties in Europa.

ATEX gebieden

Zone-indeling in zones 0, 1 en 2 voor gas-, nevel- en dampatmosferen en zones 20, 21 en 22 voor ontvlambare stofatmosferen is ontworpen voor gebieden waarin er een zekere kans bestaat dat een explosieve atmosfeer wordt gecreëerd, die kan worden ontstoken door een ontstekingsbron, waardoor een explosie ontstaat.

Het vereiste beschermingsniveau van de apparaten wordt bepaald door de kans dat er een explosief mengsel wordt gevormd.

Met een ruim productaanbod, kunnen wij maatwerk leveren voor alle EX omstandigheden.

Neem contact met ons op en we helpen u met de juiste keuze voor uw toepassing.

 

Mail: info@ledlightingzeeland.nl

Informatie aanvragen